Föreläsning

Vill du lyssna på mig?

Jag ogillar orättvisor och har alltid stått upp för den som behöver. Att samhället har mycket att göra inom området allas lika värde och olikheter blev extra tydligt för mig då jag 2004 blev mamma til en ljuvlig liten flicka som visade sig ha Downs syndrom. För henne och för alla andra som behöver en röst är jag gärna en. Vi måste vara rädda om varandra och alla andra.


Jag håller öppna föreläsningar där jag med utgångspunkt i föräldraperspektivet berättar om hur det kan vara att få ett barn med diagnos – och om rädslan att förlora henne. Mitt mål är att hela världen ska förstå att olika berikar.


För personal inom  lss, förskola, skola, vård och omsorg samt för elever på universitetsutbildningar pratar jag om allas lika värde och om vikten av ett gott bemötande av individer med särskilda behov – även det ur ett föräldraperspektiv. 

Jag delar med mig av mina personliga erfarenheter, tankar och känslor. Mina föreläsningar är mycket uppskattade och passar för såväl workshops som kompetensutvecklingsdagar. Eller bara för att. Vill du också lyssna på mig? Varmt välkommen att höra av dig!


Sagt om mina föreläsningar

"Vi ville ge våra rektorer en personlig inblick i hur vårt bemötande av barn i behov av stöd och deras närstående påverkar livet i både positiv och negativ riktning.


Jessica beskriver målande och gripande hur Hedvig och hennes familj har fått brottas mot fördomar, okunskap och rädslor men framförallt vilka positiva erfarenheter och upplevelser de bär med sig i livet.


Föreläsningen gav mig och våra rektorer en resa från skratt till gråt med en påminnelse om alla människors lika värde.
Tack Jessica!"

Per Andersson Sellén

Verksamhetschef förskola &

pedagogisk omsorg i Trollhättans stad

"Föreläsningen ”Jag behöver Hedvig” ger ett perspektiv som vi behöver mer av. Alla grupper i samhället behöver få sin röst hörd direkt eller indirekt – då blir det sann representation.


Jessicas föreläsning ger inte bara insikter om hur det är att vara mamma till ett barn med Downs syndrom, det är en varm föreläsning om vad det innebär att vara människa – stort tack Jessica och Hedvig för att ni delar med er."

Martin Wallin

Processledare, Tjörns kommun


"Jessica delade personligt, men ändå sakligt, med sig av de tankar och känslor det innebär att få ett barn med Downs syndrom, om rädslan att förlora henne och om varför det är så viktigt att olika får plats i vårt samhälle. Jag tror att jag pratar för alla i publiken när jag säger att en blev berörd och varm i hjärtat av föreläsningen.


Dessutom var Jessica väldigt trevlig och lätt att ha att göra med - före, under och efter besöket. Jag kan varmt rekommendera andra att boka in Jessica Roos Rahmquist."

Fredrika Sjöberg

Bibliotekarie/Samordnare av

barn- ochungdomsverksamheten

Varbergs kommun


"Att lyssna på Jessica gav oss en fin, tydlig och känslosam ”referensram” att bolla tillbaka mot då vi pratar bemötande både utifrån hur vi bemöter vårdnadshavare och barn.


Att alla hört Jessicas väldigt personliga och konkreta berättelse gör att vi kan bolla tillbaka och lyfta dessa exempel in i situationer som ibland kan vara svåra att sätta sig in i och förstå."

Emelie Wärmé

Rektor

Trollhättans stad


"Varmt och fint berättat, om en omtumlade och krisartad tid, när ett litet speciellt och hjärtsjukt barn föds. Med Hedvig gick det bra och föreläsningen lämnar kvar en känsla av kraft, styrka och acceptans samt en uppmaning av att vi är alla vill bli bemötta med respekt! Jag kan varmt rekommendera föreläsningen!"Boel Forsberg

Anhörigkonsulent

Individ & familjeomsorg

Kungsbacka kommun

"Det var en viktig föreläsning och bra att du förmedlade bilden av hur det är att få ett barn med funktionsnedsättning. Av hur du blivit bemött inom vården och upplevelsen av hur samhället ser på personer med funktionsnedsättning samt att det inte förändrats så mycket.


Men också vad föräldraskapet gett tillbaka och att sprida det positiva i det och vilka möjligheter som finns eller som ni möjliggjort för Hedvig. Jag fick en fin uppfattning av föräldraskapet och syskonkärleken som finns."


Ann-Marie Myllykangas

Verksamhetsutvecklare

Studieförbundet Vuxenskolan