Membership

MEMBERSHIP

SKRIV dig till framgång

Skriv dig till framgång är medlemstjänsten för dig som är en driven entreprenör och som ser värdet av att skapa texter som:


  • når ut
  • attraherar rätt målgrupp
  • konverterar leads till betalande kunder


Det är helt enkelt för dig som vill att dina texter ska bli din egen stab av säljare.

 

Skriv dig till framgång är en varm community där den gemensamma nämnaren hos medlemmarna är viljan att nå sina mål med hjälp av outstanding texter. Tillsammans med mig och övriga medlemmar i gruppen utvecklar du ditt skrivande genom struktur, mindset, röst och självklart också genom själva skrivandet. 


Vi ses på zoom för såväl workshops som gruppcoachning och du lär dig hur du kan skriva dina texter så att du säljer mer.


Vill du vara säker på att inte missa lanseringen föreslår jag att du skriver upp dig på väntelistan. Att stå på väntelistan innebär inga förpliktelser från din sida – enbart att du kommer erbjudas en drömmig rabatt när det är dags. Skriv dig till framgång öppnar för nya medlemmar i månadsskiftet augusti/september 2023.